Vitaliteit & veerkracht

Stress- & burn-outpreventie

Medewerkers geven vaak aan dat ze plotseling en onverwacht in een burn-out zijn geraakt. Burn-out bouwt zich meestal echter al maanden, soms jarenlang op. De stressgerelateerde, kleine fysieke klachten worden genegeerd en gevoelens van vermoeidheid en prikkelbaarheid worden nog niet herkend. Het is een misverstand dat juist de ‘kneusjes’ burned-out raken. Ongeïnteresseerde werknemers die de kantjes ervan aflopen krijgen niet zo gauw een burn-out. Het zijn over het algemeen juist de ambitieuze, hardwerkende, loyale werknemers met een groot verantwoordelijkheidsbesef die het overkomt. Medewerkers die niet gauw opgeven en hoge eisen stellen aan hun werk.

Hoge werkdruk kan de spreekwoordelijke druppel zijn die de emmer doet overlopen, maar het is niet de oorzaak van burn-out. Of iemand gevoelig is voor stress is afhankelijk van hoe een persoon met deze hoge werkdruk omgaat. Dit wordt vaak bepaald door een combinatie van factoren: persoonlijkheidskenmerken, normen en waarden die van huis uit zijn meegegeven, ingrijpende veranderingen en stressvolle situaties op het werk of in de privésituatie, toekomstonzekerheid, een onplezierige samenwerking, weinig sociale support, etc. Sommige organisaties kunnen een cultuur hebben die een voedingsbodem vormt voor burn-out.

YouBloom’s training Veerkracht & Vitaliteit is een praktisch programma dat medewerkers beter voorbereidt op de uitdagingen die ze zowel in het werk als in het privéleven tegenkomen. De training is erop gericht langdurig ziekteverzuim te voorkomen door tijdig te reageren op stressgerelateerde klachten. Wat komt er in dit meerdaagse traject aan bod?:

  • Het versterken van veerkracht door bewustwording van wat verandering, stressvolle situaties, onduidelijkheid en onzekerheid met je doen en hoe je daar beter mee kunt om gaan.
  • Inzicht verkrijgen in de oorzaken van stressklachten en aanreiken van manieren die de situatie positief beïnvloeden.
  • Relativeren en accepteren van tegenslagen. Oplossingsgericht denken: wat gaat goed, wat heb je wél al bereikt hebt. Denken in mogelijkheden in plaats van problemen.
  • Onderkennen van ‘niet-helpende’ overtuigingen en gedragingen die stress bevorderen en deze overtuigingen ombuigen naar ‘helpende gedachten’.
  • Aandacht voor vitaliteit, ontspanning en gezonde leefgewoonten
  • Oefenen met nieuw gedrag waarin je leert grenzen te stellen, beter leert nee te zeggen, controle durft los te laten en/of durft fouten te maken.

Het incompany programma Veerkracht & Vitaliteit is een meerdaags maatwerktraject waarbij de deelnemers tussen de trainingsdagen door thuisopdrachten doen.

YouBloom maakt altijd een maatwerk programma. Iedere klant heeft een persoonlijke vraag die vraagt om een specifieke oplossing. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met info@youbloom.nl of 06 10 69 52 77