TRAINING VAN YOUBLOOM

Iedere werkgever is gebaat bij gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers. Medewerkers die plezier in hun werk hebben, zijn productiever!

Een werkgever is gebaat bij:

 • Zowel jonge als oudere en ervaren werknemers die vitaal, betrokken en gemotiveerd zijn en blijven
 • Werknemers die leren de balans privé-werk te bewaken, zodat ze voor beiden energie overhouden
 • Werknemers die in elke levensfase hun talenten productief inzetten, nieuwsgierig blijven en zich willen blijven ontwikkelen
 • Een werknemer die voorbereid is op mogelijke veranderingen in de toekomst, de regie neemt over zijn of haar eigen loopbaan en aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt
 • Medewerkers die plezierig, effectief en productief met elkaar samenwerken en het maximale uit elkaars kennis en ervaring halen

Duurzame inzetbaarheid is vandaag de dag een belangrijk thema. Het is belangrijk dat werknemers tevreden naar hun werk gaan, dat ze vitaal zijn én blijven en de mogelijkheid hebben hun talent in te zetten en competenties te ontwikkelen. Je verwacht echter ook dat je medewerkers zich hier zich verantwoordelijk voor voelen en hier initiatieven en regie in nemen. Hoe kun je als werkgever je medewerkers hierin stimuleren en faciliteren?

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever, ontwikkelt en biedt YouBloom incompany trainingen gericht op

 • loopbaan
 • duurzame inzetbaarheid
 • veerkracht en vitaliteit
 • samenwerking
 • talentontwikkeling
 • communicatie
 • (coachend) leiderschap.

 
 

SAMENWERKEN - SAMEN STERKER

Hoe kunnen wij als team beter samenwerken? Als werkgever wil je graag een team zien dat elkaar vindt op relatie en op inhoud. Als de samenwerking op een afdeling of in een team onvoldoende is, zal dit direct blijken uit de effectiviteit van het team. De training Samen Werken - Samen Sterker zorgt dat teamleden meer vertrouwen in elkaar en in zichzelf krijgen. De training richt zich op het vergroten van een gevoel van veiligheid en vertrouwen tussen de teamleden en het verbeteren van het inzicht in hoe zij elkaar kunnen versterken. 


COACHEND LEIDEN OP TALENT EN ONTWIKKELING

 • Je geeft leiding aan een team en je wilt graag dat je medewerkers zich pro-actief opstellen.
 • Je wilt dat ze zelf meer verantwoordelijkheid en initiatief nemen.
 • Je wilt dat ze zich inzetten en ontwikkelen vanuit hun innerlijke gedrevenheid in plaats van dat jij ze moet motiveren.
 • Je wilt dat jouw medewerkers hun talenten op zo’n manier inzetten dat ze effectief en productief zijn voor de organisatie.

In de incompany training Coachend leidinggeven op talent en ontwikkeling is het persoonlijke talent van de deelnemende leidinggevende het uitgangspunt. Hoe zet je je persoonlijke talent in om anderen tot bloei te laten komen binnen de organisatie? Hoe herken je het talent van je medewerker? Hoe kun je de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen coachen ontwikkelen zonder dat het een trucje wordt?


VITALITEIT & VEERKRACHT

Medewerkers geven vaak aan dat ze plotseling en onverwacht in een burn-out zijn geraakt. Burn-out bouwt zich echter vaak al maanden, soms jarenlang op. YouBloom’s training Veerkracht & Vitaliteit is een praktisch programma dat medewerkers beter voorbereidt op de uitdagingen die ze zowel in het werk als in het privéleven tegenkomen. De training is erop gericht langdurig ziekteverzuim te voorkomen door tijdig te reageren op stressgerelateerde klachten. 


KOERSEN OP EEN DUURZAME LOOPBAAN

Een werkgever die werkzekerheid kan garanderen, bestaat niet meer. Tot aan je pensioen bij de zelfde werkgever blijven, is iets uit het verleden. Organisaties veranderen en ontwikkelen continu. Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor medewerker én organisatie. Niet iets om aan het toeval over te laten. YouBloom biedt het incompany traject Koersen op een duurzame loopbaan. Een groepstraining waarbij medewerkers op onderzoek gaan naar toekomstwensen voor hun loopbaan en daadwerkelijk actief stappen zetten om deze loopbaanwensen te realiseren. 


OUTPLACEMENT EN TWEEDE-SPOORBEGELEIDING

De keuze om je loopbaan eens onder de loep te nemen is niet altijd een vrijwillige. Door reorganisatie of ziekte kan je ineens voor een voldongen feit komen te staan. Je baan verliezen heeft een grote impact op je leven. Als werkgever wil je je medewerkers optimaal ondersteunen in dit veranderproces.  YouBloom biedt individuele en groepsgewijze outplacement- en tweedespoorbegeleidingstrajecten.