Samenwerken - Samen sterker

Hoe kunnen wij als team beter samenwerken? Als werkgever wil je graag een team zien dat elkaar vindt op relatie en op inhoud. In een prettige sfeer weten teamleden elkaar te vinden, voor het onderling uitwisselen van ideeën en kennis en ook bij problemen. Teamleden kennen elkaars kwaliteiten, talenten en kennis en doen daar onderling een beroep op.

Als de samenwerking op een afdeling of in een team onvoldoende is, zal dit direct blijken uit de effectiviteit van het team. Medewerkers ervaren een slechte samenwerking als eerste in hun persoonlijke gevoelens. De gevoelens die mensen tegenover elkaar hebben zijn echt, maar ze zijn vaker de symptomen van onduidelijke doelen en verwachtingen dan dat zij er de oorzaak van zijn. Onderlinge irritaties kunnen bijvoorbeeld een oorsprong vinden in onduidelijkheden over rollen en taken. Onduidelijkheid of zelfs het ontbreken van gezamenlijke doelstellingen, kunnen ertoe leiden dat werkafspraken niet nagekomen worden.

1417.jpeg

In een teamtraining is het daarom allereerst belangrijk om inzichtelijk te krijgen in hoeverre er een gezamenlijke missie is en of de teamleden dezelfde doelstellingen hebben. Is ieders rol en verantwoordelijkheid binnen dit team duidelijk en welke praktische werkafspraken en procedures zijn er gemaakt? Als de onduidelijkheden op dit niveau bekend of getrotseerd zijn, en er zijn nog steeds verbeteringen mogelijk in de onderlinge samenwerking, dan kunnen we kijken of de samenwerkingsproblemen meer op het inter-persoonlijke vlak liggen.

Bij het versterken van teams gaat het vaak om het doorbreken van (team)patronen en hiervoor heeft een team nieuwe vaardigheden en een andere blik nodig.

Voor het creëren van een goede samenwerking zijn de volgende elementen van belang:

  • Veiligheid binnen de groep;
  • Daadwerkelijk intentie hebben om samen te werken;
  • Eigen verantwoordelijkheid;
  • Eerlijkheid en oprechtheid;
  • Je bewust zijn van je eigen gedrag en het effect daarvan op anderen;
  • Vaardigheden om oplossings- en relatiegericht het gesprek aan te gaan.

De doelstelling van de training is een groter begrip en meer mildheid voor elkaars gedrag te creëren en beter inzicht te krijgen in het effect van je eigen gedrag op anderen.

Het creëren van meer begrip voor elkaars belangen en het besef dat die belangen elkaar niet in de weg hoeven te staan, is een belangrijk onderdeel van de training. Teamleden gaan met elkaar in gesprek en durven elkaar constructief feedback te geven en ontvangen. De teamleden denken bewust na over welke rol ze binnen het team innemen. Teamleden herkennen elkaars kwaliteiten en valkuilen en zien ook hoe zij elkaar aanvullen binnen in het team. Degene waar je je misschien aan irriteert, is wellicht juist degene waar je wat van kan leren.

YouBloom biedt maatwerktrainingen aan. De training Samen Werken - Samen Sterker zorgt dat teamleden meer vertrouwen in elkaar en in zichzelf krijgen. De training richt zich op het vergroten van een gevoel van veiligheid en vertrouwen tussen de teamleden en het verbeteren van het inzicht in hoe zij elkaar kunnen versterken. Hierdoor wordt de samenwerking binnen het team verbeterd en werken de teamleden met meer plezier en motivatie aan de team- en organisatiedoelstellingen.

YouBloom maakt altijd een maatwerk programma. Iedere klant heeft een persoonlijke vraag die vraagt om een specifieke oplossing. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met info@youbloom.nl of 06 10 69 52 77