Coachend leiden op talent en ontwikkeling

  • Je geeft leiding aan een team en je wilt graag dat je medewerkers zich pro-actief opstellen.
  • Je wilt dat ze zelf meer verantwoordelijkheid en initiatief nemen.
  • Je wilt dat ze zich inzetten en ontwikkelen vanuit hun innerlijke gedrevenheid in plaats van dat jij ze moet motiveren.
  • Je wilt dat jouw medewerkers hun talenten op zo’n manier inzetten dat ze effectief en productief zijn voor de organisatie.

In veel organisaties worden medewerkers aangestuurd op de competenties die noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van hun functie. Ze worden gestimuleerd de vereiste vaardigheden en kwaliteiten die nog niet zo goed zijn ontwikkeld, te verbeteren naar een algemeen acceptabele norm. De focus ligt daarbij met name op datgene waar je níet zo goed in bent. We komen er echter steeds meer achter dat bijzondere prestaties vooral plaatsvinden als je geprikkeld wordt op die dingen waar je wél goed in bent: je sterke punten, je kwaliteiten en talenten. Aangesproken worden op je talenten geeft energie, in plaats van dat het energie kost. Mensen die doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen, zijn meer betrokken, gemotiveerd en creatiever.

Toch weten medewerkers vaak niet goed wat hun talent is. Het woord talent schept soms (te) hoge verwachtingen. Het wordt geassocieerd met het hebben van een unieke gave zoals van nature goed kunnen schilderen of zingen. Talent is inderdaad een natuurlijke eigenschap, iets dat je zonder moeite afgaat, en dat je heel positief kunt inzetten. Maar talent beperkt zich niet tot uitzonderlijke creatieve of sportieve prestaties. Ieder mens heeft meerdere talenten. Zo kun je bijvoorbeeld een talent hebben voor positief denken, anderen enthousiasmeren, analyseren, gestructureerd werken of creatieve oplossingen bedenken.

Het is opvallend om te zien hoe vaak mensen niet, of onvoldoende, in staat zijn te benoemen waar hun talenten liggen binnen hun werk. Hoe kun jij als leidinggevende jouw meewerkers helpen binnen het werk hun talenten verder te ontwikkelen en beter in te zetten? We spreken hier bewust over talent ontwikkelen en niet over talent managen. Talent is niet te managen, maar gelukkig wel te stimuleren: gras groeit immers niet harder door er aan te trekken.

Met een coachende stijl van leidinggeven zal je medewerkers het meest in hun kracht zetten. Coachen betekent dat je de tijd neemt voor mensen, dat je écht luistert, nieuwsgierig bent en dat je je medewerkers de ruimte geeft hun kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen.

Hoe herken je het talent van je medewerker, vooral als je hem of haar weinig ziet of merkt dat je vooral gefocust bent op de verbeterpunten? En als je de talenten dan herkent, wat is dan het vervolg? Betekent dat een hele andere loopbaan voor je medewerker of is binnen de huidige functie of het huidige team ruimte voor eigen accenten waarin het talent tot zijn recht komt?

En de dingen dan waar je niet zo goed in bent? Negeren we die? Jezelf ontwikkelen op je talenten betekent niet dat je niets moet doen met waar je niet goed in bent. Weten wat je talenten zijn, betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van die competenties waar je minder aanleg voor hebt, maar die nu eenmaal noodzakelijk zijn om je werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Hoe pak je dat aan, zonder het zwaartepunt alleen maar op die verbeterpunten te leggen?

In de incompany training Coachend leidinggeven op talent en ontwikkeling is het persoonlijke talent van de deelnemende leidinggeven het uitgangspunt. Hoe zet je je persoonlijke talent in om anderen tot bloei te laten komen binnen de organisatie? Hoe kun je de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen coachen ontwikkelen zonder dat het een trucje wordt?

YouBloom maakt altijd een maatwerk programma. Iedere klant heeft een persoonlijke vraag die vraagt om een specifieke oplossing. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op met info@youbloom.nl of 06 10 69 52 77